Informacje podstawowe

Status prawny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Żaganiu przekształcony został z zakładu budżetowego na podstawie Uchwały Nr VII/73/2003 Rady Miasta Żagań z dnia 27 marca 2003r. i działa jako jednoosobowa spółka gminy.

 Zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000170325.

MZK Sp. z o. o. w Żaganiu prowadzi działalność w oparciu o Umowę Spółki oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

MZK Sp. z o. o. w Żaganiu realizuje zadania w zakresie przewozu osób zgodnie z przepisami m.in.:

– Ustawa z  dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2004r. nr 204 poz. 2088 ze zm.)

– Ustawa z dnia 15.11.1984r. prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2000r. nr 50 poz. 601 z późniejszymi zmianami)

– Ustawa z dnia 16.04.2004r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. nr 92, poz. 879 z 2004r. z późniejszymi zmianami)

Opublikował(a): Joanna Kaczmarska

Ostatnia zmiana: