Organy spółki

Organy spółki:
1. Zgromadzenie wspólników
2. Rada nadzorcza
3. Zarząd

Zgromadzenie wspólników: Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta Żagań

Rada Nadzorcza: Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.

Skład Rady:
Przewodniczący: Katarzyna Domagała
Członek: Krzysztof Bortnowski
Członek: Bogdan Fryze

Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu: Joanna Kaczmarska

Opublikował(a): Kamil Sadowy

Ostatnia zmiana: