Przedmiot Działalności

Przedmiotem działalności Spółki – według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

  1. 49.39Z pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
  2. 45.20Z konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  3. 45.32Z sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  4. 47.30Z sprzedaż detaliczna pali do pojazdów silnikowych na stacji paliw
  5. 49.31Z  transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
  6. 52.21Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
  7. 68.20Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  8. 73.12D pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
  9. 77.12Z wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  10. 77.39Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Prowadząc działalność gospodarczą Spółka przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących posiadania odpowiednich zezwoleń, koncesji lub licencji, jeżeli wymagane są do podjęcia działalności.

Opublikował(a): Joanna Kaczmarska

Ostatnia zmiana: